Vaše kybernetická bezpečnost je naší prioritou

S námi budete vždy o krok napřed před kybernetickými hrozbami.

Building exterior in Toronto, Canada

Naše řešení a nabídka služeb

Nabízíme služby od počátečního návrhu Vaší sítě až po její správu a zabezpečení proti kybernetickým hrozbám.

Návrh a nastavení sítí

Máme bohaté zkušenosti s designem komplexních sítí s důrazem na bezpečnost a maximální výkon.

Hodnocení kybernetické bezpečnosti

Provádíme komplexní hodnocení kybernetického zabezpečení, abychom identifikovali a eliminovali slabiny a hrozby. Poskytujeme detailní přehled o aktuálních hrozbách a doporučení pro posílení obrany.

Školení a povědomí o kybernetické bezpečnosti

Pomáháme vytvořit povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti a připravit Vaše zaměstnance na účinnou reakci na moderní kybernetické hrozby.

Detekce a mitigace hrozeb

Identifikujeme a eliminujeme bezpečnostní hrozby ve Vaší síti. Pomáháme Vám rychle reagovat na potenciální útoky a minimalizovat jejich dopad na Vaše podnikání.

Monitoring

Monitoringem sítí a IT infrastruktury sledujeme klíčové metriky a události, abychom včas identifikovali potenciální hrozby a zajišťovali bezpečnost a plynulý chod Vašich systémů.

Správa logů

Efektivní sběr, archivace a analýza logů. Vyhodnocujeme aktivity a události ve Vašich systémech, což umožňuje identifikace hrozeb, zlepšení dodržování předpisů a optimalizaci výkonu Vaší sítě.

Linux Embedding

Pomáháme navrhovat a integrovat Linux do Vašich zařízení tak, aby dosahovala optimálního výkonu a efektivity, přičemž splňujeme specifické požadavky na funkčnost Low Power aplikací.

ITSM

Udržujeme přehled o všech aktivech ve Vaší infrastruktuře, což usnadňuje správu, řešení incidentů a optimalizaci IT operací.

Konzultace a odborné poradenství

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti návrhu sítí a kybernetické bezpečnosti. Nabízíme individuální přístup k řešení Vašich specifických potřeb.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Zabezpečte své podnikání a kontaktujte nás